Yeni/yüksek vergi mi? Toplanabilen vergi mi?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Bütçe açığında rekor” beklentisi nedeniyle, yeni vergiler üzerinde çalışılıyor…

Ama…

Vergi tahsilatının tahakkuka oranı yeni vergi yerine, ödenebilir/toplanabilir vergiye odaklanmayı zorunlu kılıyor…

***

Vergi geliri… Bütçe gelirlerinin en büyük kalemi…

***

Ekonomik faaliyetler sonucunda, 2024’ün ilk üç ayında 2.3 trilyon TL vergi tahakkuku gerçekleşti… Yani, vergiler kaleminden bütçeye, ilk 3 ayda 2.3 trilyon TL gelmeliydi…

Ama…

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 113 artmasına rağmen, 1.3 trilyon TL’lik tahsilat yapılabildi… 

***

Her yıl böyle… Vergisini ödeyenler kümeste; vergi ödeyemeyenler af beklentisinde…

Vergi ödememek adına kayıt dışını seçenler de; vergisini ödeyenleri ‘haksız rekabetle’ ezmekte…

***

5 Ocak 1938…

Yeni Asır Gazetesi Başyazarı Hakkı Ocakoğlu…

Gazete’nin 1’inci sayfasında yazmış: “Sayım vergisinin indirilmesi, bir iki seneden beri milli servet kaynaklarımızdan birini teşkil eden hayvancılığımıza büyükçe bir inkişaf vermiştir.

Sayım vergisinde yapılan tenzilata rağmen, bütçenin tahminlerin çok üstünde tahakkuk eylemesi, memlekette hayvan adedinin artmakta bulunduğunu gösteren en canlı delildir…

İzmir sığır, koyun ve kuzu ihracatının mühim merkezlerinden biri olmuştur…”

***

Yapılması gerekenleri 100 yıl önce deneyimlemişken… “Olumsuz deneyimlerimizi, tekrar deneme isteği” neden?

VELHASIL

Vergileri ödenemez derecede yükseltmek:

Toplanan vergileri düşürüyor… Çok daha önemlisi; kayıt dışını ve üretimsizliği körüklüyor/teşvik ediyor…

***

Vergileri ödenebilir kılmak ise (-ki, bu konuda 1930’lu yıllardan buyana deneyim/tecrübelerimiz var) iktisat kitaplarına ve deneyimlerimize göre üretimden/bütçeye/dıış ticarete tüm açıkların kapatılmasında, “olması gereken teşvik/uygulama” olarak, ön plana çıkıyor…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yıl 2001… 09 Mayıs 2024
Yaş 35… 06 Mayıs 2024