AKİB

Türkiye’nin geleceği serbest ticaret anlaşmalarında Ülkeler arasındaki ticaret hayatını düzenleyen ve anlaşma koşullarına göre iş dünyasına vergi indirimi sağlayan Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA), Avrupa Birliği’nin ardından Trans Pasifi k Ortaklığı’nın kurulmasıyla ihracatçılar için daha da önem kazandı.