İşsizliğe çözüm için ne yapmalı…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Açıklanan Ağustos ayı işsizlik sonuçları işsizliğin ve genç işsizliğin arttığını gösterirken, daha da artabileceği yorumları yapılıyor. Bu nedenle bu konuda bazı kişilerden ve kurumlardan önerilerini aldım. Bir de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çok katılımlı bir ÇALIŞTAY toplamasını önerdim.

Ağustos ayında işsizliğin 13.9’a genç işsizliğin yüzde 27.3’e yükselmesi karşısında önerilerin neler olabileceği konusunda görüşmeler yaptım. Sanayi oda başkanlarından, araştırmacılardan ve sendikalardan çözüm önerilerinin neler olduğunu sordum. Ağırlıklı olarak uzun vadede yatırımların, üretimin büyümenin artırılmasının kalıcı çözüm olacağı yanıtını aldım. Kısa vade konusunda ise piyasada iş arayanlarla, işçi arayanların uyumsuzluğunu giderici beceri kurslarına ihtiyaç olduğunu belirttiler. BETAM Başkanı Seyfettin Gürsel, uzun vade için yatırım, üretim ve ihracat artışını önerirken, kısa vade için vade sosyal politikaların öneminin altını çizerek, “İşsizlik tazminatı sürelerinin uzatılması ve iyi uygulanmasına ihtiyaç var” dedi.
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, “Kalıcı çözüm doğru yatırımlara ve buna bağlı olarak istihdam talebinin artmasına bağlı. Kısa vade için ise iş arayanların niteliklerini artırıcı çalışmalar yapılmalı, iş dünyasının talep ettiği nitelikli emek için kurslar açılmalı. Çünkü bugün bir yandan iş arayanlar iş bulamamaktan yakınırlarken, işçi arayanlar, yeterli kalitede çalıştıracak işçi bulamamaktan şikayet ediyorlar. Bu eşleşme sağlanabilirse kısa vadeli çözümler üretilebilir. Ama asıl çözüm için yatırım, üretimin ve istihdamın artırılmasına ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır” dedi

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, “Kısa vade için elimizde sihirli değnek yok. Uzun vadeli düşünürsek, yatırımların, üretimin ve ihracatın hızlanması için çalışmalar yapılmalıdır” açıklamasını yaptı.

Türk-İş’in işsizlik konusundaki önerisini, “Sanayinin düşük ücretle, kayıt dışı çalışmaya dayalı rekabet edebilirliği sürdürülebilir değildir. İşsizlikle mücadelenin en etkin yolu, uzun vadeli planlanmış ekonomik gelişme ve sanayi yatırımlarıdır. Sürdürülebilir büyüme insan merkezli politikalarla desteklenmeli, istihdam ekonomi politikalarının önemli bir parçasını oluşturmalıdır. İstihdam için oluşturulacak politikalar sosyal diyalog çerçevesinde işçi işveren ve devlet ile birlikte tasarlanmalıdır” diye açıkladı.

DİSK ise, genç ve kadın işsizliğinde “tehlikeli artış” olduğunu belirterek, ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımının dikkate alınarak herkese güvenceli ve nitelikli işler verilmesini, güvencesiz çalışma biçimine, son verilmesini, taşeron işçilerin kamu işçisi olarak işe alınması önerisinde bulundu.

DİSK’in önerisinde, sendikal barajın kaldırılması ve sendikal özgürlüklerin güvence altına alınması talebi de yer alıyor. İşsizlik sigortasından yararlanma koşulu olan üç yılda 600 gün çalışma koşulunun kriz döneminde 180 güne indirilmesi öneriliyor. İşsizlik fonunun amaç dışı kullanılmasına son verilmesini istiyor. Kadın istihdamının artırılması için işgücü piyasasındaki cinsiyetçi politikalara son verilmesi de talep ediliyor. Ev içi ücretsiz bakım hizmetinin kamu tarafından sağlanarak kadınların üzerinden alınması gerektiği konusu da vurguluyor.
Bütün bu açıklamalar, bana göre istihdam ve işsizlik konusu sorununun aciliyetini ortaya koyarak bize hatırlatıyor. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının vakit kaybetmeden önerisi olan bütün grupları işçi-işveren sendikalarının, ilgili oda başkanlarının ve bu konuda araştırma yapan bütün bilim adamlarının katılacağı bir çalıştay toplamasına ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Bu Çalıştayda bir yandan kısa vadeli dönem için işsizlerin aranan işlere uygun hale getirilecekleri kurslar tartışılmalı. Bir yandan da uzun vade konusunda yatırımların, üretimin, ihracatın ve büyümenin artırılması önerileri ortaya konulmalıdır. Yüzde 5’in altındaki büyüme sürdükçe işsizliğin düşmeyeceği ve artacağı yorumları bilindiğine göre, acil olarak konunun ele alınması gerekir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar