Polisan, ‘komşu’daki tesisle Avrupa’nın en büyüğü olacak

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Doğuş Gru­bu, Koç Holding, Eren Holding ile bir­likte Yunanis­tan’ın en büyük yatırımcıların­dan biri Polisan Holding... Yuna­nistan’da 10 yıl önce yakla­şık 10 milyon euroya tesis sa­tın alarak ülkedeki ilk büyük Türk sanayi yatırımına imza atan Polisan Holding, hede­fini geri dönüştürülmüş pet şişede (r-pet) Avrupa lider­liğine çevirdi. Polisan Hellas olarak faaliyet gösteren Türk şirketi, Yunanistan’ın hatta Balkanların tek r-pet üreti­cisi. Şirketin, Volos kentinde düzenlediği basın toplantı­sında bilgi veren Polisan Hel­las Ülke Müdürü ve holdingin 3’üncü kuşak temsilcisi Cenk Bitlis, “Bu tesisi 2013 yılın­da satın aldık. Avrupa’nın en modern tesislerinden biriydi ve hâlâ da öyle. Şimdi hede­fimiz yeni yatırımlarla gücü­müzü artırmak” dedi.

75 bin metrekarelik alana kurulu tesiste yıllık üretim kapasitelerinin 84 bin tona ulaştığını, bunun 5 bin 400 tonunu preform yani pet şi­şe üretiminin oluşturduğunu ifade eden Cenk Bitlis, “Yılda 200 milyon adetten fazla pre­form üretebiliyoruz. Bu ra­kamla Yunanistan pazarının yüzde 70-75’lik ihtiyacını biz karşılıyoruz. Geri kalan satışı da Avrupa’nın farklı ülkeleri karşılıyor” diye konuştu.

Polisan Hellas’ın 2019’da geri dönüştürülmüş pet gra­nül satışlarına başladığını hatırlatan Cenk Bitlis, tesi­sin kapasitesini ve üretimini çeşitlendirdiklerini vurgula­dı. Bitlis, “2021’de r-Pet pre­form üretimine geçtik. Bu yıl 4 milyon Euro yani yaklaşık 90 milyon liralık yatırım yap­maya karar verdik. Bu yatırım çalışmalarıyla pet pazarının stratejik oyuncularından bi­ri haline gelmeyi amaçlıyo­ruz. Çünkü AB Yeşil Mutaba­kat çerçevesinde 2025 yılına kadar yüzde 25, 2030’a kadar yüzde 30 olacak şekilde r-pet kullanımını zorunlu hale ge­tirdi. Ürettiğimiz ürünler, bu açıdan Polisan Hellas’a yeni fırsat kapıları açıyor” dedi.

Küresel pazar 9.4 milyar dolar

Pandemi süreci ve Çin’in kapanma kararı Avrupa’da pet ihtiyacında Polisan’ın yatırım kararının bölge için önemine sahne oldu. Bitlis, “Aynı ürünü Çin’den 2 ayda temin edebilecek olan Avru­pa ülkeleri Polisan’dan ise 2 günde temin edebiliyoruz. Yunan pazarına ise bir gün içerisinde teslim ediliyor” di­ye konuştu. Bitlis’in verdiği bilgilere göre geçen yıl Avru­pa’da 1,8 milyon ton pet kulla­nıldı. Bu rakamın 2025’te 2,78 milyon tona, 2029’ta ise 3,23 milyon tona çıkması bekleni­yor. 2021’de 9,4 milyar dolar­lık büyüklüğe ulaşan global geri dönüştürülmüş pet paza­rının 2030’a kadar yıllık orta­lama yüzde 7,4 büyümesinin beklendiğini hatırlatan Bitlis, geri dönüştürülmüş pet gra­nül alanında bölgesel iş or­taklıkları kurma hedeflerinin de bulunduğunu söyledi. Co­ca-Cola, Nestle, Alpla, Resi­lux gibi şirketlerin aralarında bulunduğu güçlü bir müşteri portföyüne sahip olduklarını anlatan Bitlis, özellikle r-Pet ile preform tabanlı ürünleri sayesinde Avrupa ve Balkan­ların en önemli tedarikçisi ol­mayı hedeflediklerini sözle­rine ekledi.

Deprem sonra için 35 bin ton boya talebi

Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, şir­ketlerinin kimya, boya, liman işletmeciliği ve gayrimenkul alanlarında da faaliyet gös­terdiğini dile getirdi. 6 Şu­bat’ta yaşanan deprem son­rası TOKİ’nin kendileri gibi alanında önde olan firmalar­la toplantılar yaptığını belir­ten Hacıkamiloğlu, özellikle boyaya yönelik görüşmeler olduğunu vurguladı. Hacıka­miloğlu, ‘‘TOKİ’nin yapacağı konutlar için ihtiyaç duyulan 35 bin ton boyanın karşıla­nıp karşılanmayacağına iliş­kin değerlendirmeler yapıldı. Türkiye’de yıllık 600 bin ton boya tüketiliyor. 35 bin tonu çok rahat karşılarız’’ diye ko­nuştu. 35 bin tonun sadece TOKİ’nin yapacağı konutlar için olduğunu, bunun yanı sı­ra özel sektörün yapacağı ko­nutlar da bulunduğunu ifa­de eden Hacıkamiloğlu, “Öte yandan büyük şehirlere yapı­lan göç dalgası ve kentsel dö­nüşüm var. Bu nedenle inşaat sektörüne yönelik üretim ya­pan firmaların satışları 2 yıl iyi olacak” dedi.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
60 milyon euro kaynak 30 Mayıs 2023