Türkiye İttifakı’nın içi nasıl doldurulmalı…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Cumhurbaşkanı’nın “Türkiye İttifakı” söylemi, siyaset sahnesinde yumuşama adımlarına neden oldu. Anadolu’daki sanayi odası başkanlarıyla bu konuyu ele alıp, Türkiye İttifakı’nın içi dolarken hangi konuların yer alması gerektiğini konuştum. Üzerinde durdukları konuları özetledim.

Siyasilerin “Türkiye İttifakı” konusunu gündeme getirmesi üzerine içinin nasıl doldurulması, hangi temeller üzerine oturtulması gerektiği üzerine, Anadolu’daki oda başkanlarıyla konuştum. Hepsi ”Siyasilerin dilinin yumuşaması, siyasal ortamda empati sağlanması” gerektiğinin öncelikle altını çizdiler. Türkiye İttifakı’nın oturması gerektiği temeller konusunda da benzer düşünceler ortaya koydular. Sorunlarımızın önemli ve çok yönlü olduğunu iktidar/muhalefet birlikte hareket ederek çözüm bulmaya çalışmanın doğru olacağının vurguladılar.

Türkiye İttifakı’nın oturması gereken temellerin şunlardan oluşması gerektiğini belirttiler.
Adalet ve hukukun üstünlüğü: Yeni reform çalışması yapılan adalet konusunun, hukukun üstünlüğünü içerecek biçimde ve herkese adil/eşit uygulandığını ortaya koyacak şekilde gelişmesi gerektiğini vurguladılar.

Ekonomi: Yatırımları yeniden canlandıracak, üretimi, büyümeyi. İstihdamı ve ihracatı artıracak adımların atılması gerektiğini belirttiler. İktidarın “Her şeyin iyi”, muhalefetin “Her şeyin kötü” olduğu söylemlerinde ısrar etmeyip, “gerçekleri iyisiyle/kötüsüyle ortaya koyan bir söylem” ve sorunların çözümü için el ele verip ortak arayış içinde olmalarını önerdiler. Açıklanan 2023 sanayi ve taknoloji strateji belgesinde yer alan, “İmalat sanayinin payının yüzde 16.5’tan yüzde 21’e çıkarılması hedefinin” doğruluğuna inandıklarını söylediler.

Dış politika: Dış politika yaşanan sorunların tek tek partilerin değil, Türkiye’nin sorunu olduğunun altını çizdiler. Partilerin birbirlerini suçlayıcı değil, “Türkiye İttifakı” söylemine uygun olarak ortak çözüm arayışı içinde olmaları gerektiğini vurguladılar. Suriye sorunu, AB ve ABD ilişkilerinin tek tek ortak olarak iktidar ve muhalefet partilerinin ele alıp ortak akıl içinde çözüm arayışına girmelerinin Türkiye İttifakı’nı oluşturmaya katkı sağlayacağını belirttiler. Dış politika sorunlarının partilerin içerisinde ve parlamentoda tartışılarak karara bağlanmasını, sonrasında yek vücut olarak dik bir duruş sergilenmesinin mümkün olabileceğini açıkladılar.

Eğitim: Genç nüfus işsizliğinin ve ne işte ne eğitim de olan genç nüfusun oranının çok yüksek olduğunu belirterek, bu konunun çözümünün işe uygun eğitimden geçtiğinin altını çizdiler. Genç nüfusumuzun avantaj olması için buna gerek duyduklarını söylediler. Bugünkü durumda yüksek orandaki genç nüfusumuzun avantaj değil, sorun olduğu düşüncesini ortaya koydular. Mesleki eğitimin ve son zamanlarda sözü edilen insan kaynaklarının üretime yönlendirilmesinin öneminin altını çizdiler.

Türkiye İttifakı sözünün çok önemli olduğunu, ancak söz olarak kalmayıp içinin doldurulması gerektiğini belirterek, oturtulması gerekli temeller konusunda da düşüncelerini belirttiler. İktidar ve muhalefetin birbirlerini ötekileştirici ve suçlayıcı söylemden vazgeçmelerini ve empati içinde sorunları ele almalarını ilk adım olarak gördüklerini ısrarla vurguladılar…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar