Sürdürülebilir Dünya

Yanlış politika milli geliri vurabilir Enerji talebinin yüzde 75’ini ithal kaynaklardan karşılayan Türkiye’nin mevcut enerji ve iklim politikaları milyar dolarlık finansal riskler taşıyor. En kötü senaryoda 2050’de milli gelir yüzde 50 oranında daralma kaydedebilir.