100 milyon TL yatırımla doğalgazı kendi üretecek

Fikret ÇENGEL
Fikret ÇENGEL Bir Dünya Ekonomi fikret.cengel@dunya.com

Sera gazı salınımını sıfıra indirmek için yatırımlarını hızlandıran Pepsico Türkiye, fabrikalarında yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımından sonra doğalgaz tüketimini de katı atıklardan elde edeceği biyometan ile sağlayacak.

Sürdürülebilir üretim zincirinde PepsiCo pozitif stratejisi doğrultusunda sera gazı etkisini sıfıra indirmek için yatırımlarını artıran PepsiCo Türkiye, üretimde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye dönüş için Manisa’da 100 milyon lira yatırımla biyometanizasyon tesisini açtı.

Projeyle yıllık 10 bin ton organik atıktan elde edilecek biyometan gazıyla, PepsiCo Manisa fabrikasının doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’u karşılanırken; yıllık bin 237 ton sera gazı emisyonu azaltımı sağlayacak. 250 milyon liralık yatırımla elektrik ihtiyacını tamamen yenilenebilir enerjiye dönüştüren Pepsico, bu yatırımla doğalgaz tüketiminin bir bölümünü de katı atıklardan sağlayarak bu alanda dünyada bir ilki gerçekleştirecek.

Şirket halı hazırda yiyecek fabrikalarındaki Organik Atık İşleme Tesisleri aracılığıyla elektrik ihtiyacının yüzde 35’ini karşılıyor. Elektrik ihtiyacının geri kalan kısmını ise solar panellerden ve yenilenebilir elektrik tedariki sağlayan şirketlerden temin ediyor.

İkinci yüzyılın ilk yatırımı

Biyometanizasyon tesisinin açılışı PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen’in sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç, Manisa Vali Yardımcısı Erhan Günay ve çok sayıda katılımla gerçekleştirildi.

Son 20 yılda Türkiye'nin sunduğu güven ve istikrar ortamı sayesinde uluslararası doğrudan yatırımlar açısından büyük bir atılım yaptığına, bu süre zarfında Türkiye’ye 250 milyar dolar mertebesinde yatırım geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç, bu yatırımlar içinde enerji sektörünün başat bir rol oynadığına dikkat çekti.

Kılınç, ayrıca biyometanizasyonun, sürdürülebilir bir gelecek için en önemli değer olduğuna, bu çerçevede açılışı yapılan biyometanizasyon tesisinin farkındalığı artırmak suretiyle Türkiye'nin yeşil dönüşümüne, cari açığının azaltılmasına ve 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefine önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

Dünyaya örnek bir proje

 Biyometanizasyon Tesisi projesini sıfır emisyon ve sıfır atık hedefine katkı sağlamak amacıyla, üretimden gelen organik atıklardan yine üretimde kullanılan doğalgaza ikame olarak biyometan üretimi sağlamak için hayata geçirdiklerini dile getiren PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, “PepsiCo olarak diğer fabrikalarımızda da kojenerasyon tesislerimiz var ve organik atıklardan elektrik üretiyoruz.

Bu projemizde ise Manisa fabrikamızda elektrik değil doğalgaza emsal biyometan üretecek ileri teknoloji ve mühendislik içeren bir sistemi ilk kez uyguladık. Böylece organik atıklardan yüzde 99 saflıkta biyometan gazı ürettik.

Bu işlem sayesinde ürettiğimiz biyometanı üretim hatlarımızda doğal gazın yerine yakıt olarak kullanabiliyoruz. PepsiCo Türkiye olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında 250 milyon TL’si güneş enerji panelleri ve 100 milyon TL’si ise biyometanizasyon tesisi olmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarına 350 milyon TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Doğalgaz ihtiyacının yüzde 30’u karşılanacak

Biyometanizasyon tesisinde ilk aşamada organik olarak patates, cips, nişasta, yağ, arıtma çamurları ve benzeri parçalanabilir atıklar 25- 30 günlük bir süre içinde Anaerobik Çürütme metoduyla, bir başka ifadeyle oksijensiz ortamda fermente edilerek biyogaza dönüştürülüyor.

Sonrasında tesisin en önemli bileşeni olan Metajen Ünitesi’nde biyogaz bir dizi saflaştırma işlemine tabi tutuluyor ve bunun sonucunda biyogaz yüzde 99 saflıkta biyometana dönüştürülüyor. Yapılan bu yatırımla yıllık yaklaşık 10 bin ton organik atıktan yılda yaklaşık 1.2 milyon Nm3 biyometan gazı üretilebilecek.

Doğal gazın saf hali, sıvı doğal gaz denebilecek biyometan üretimi ile PepsiCo Manisa fabrikasının doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’u karşılanacak. Yıllık ortalama bin 237 ton Sera Gazı emisyonu azaltımı yapılabilecek. Bir başka ifadeyle yaklaşık olarak 55 bin ağaç ile temizlenebilen 566 bin m3 doğalgaz tüketimi kaynaklı sera gazı emisyonuna karşılık gelen bir emisyon azaltımı sağlanacak.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İhracatta sorun nerede? 06 Mayıs 2024