Dış ticarete yön verenlere selam olsun

Dr. Hakan ÇINAR
Dr. Hakan ÇINAR SIRADIŞI hakan.cinar@mentorgumruk.com.tr

Ve sonunda hayallerimizi gerçekleştirmek üzere adımımızı attık, Türkiye’ye, dış ticaretin gelişmesine önemli bir katkı sağlayacağına inandığımız derneğimizi yaşama geçirdik. Derneğin adı, “Dış Ticarete Yön Verenler”.

Dış ticaretin ülke için önemini o kadar çok anlattım ki tekrar tekrar dile getirmeye gerek yok. Ama bir noktadaki boşluğu bu dernek ile dolduracağımıza inanıyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi başta olmak üzere, tüm ihracatçı birliklerimizin ve elbette bu yönde katkı sağlayan pek çok sivil toplum örgünün varlığına rağmen, profesyonellerin de dış ticaretin gerek sorunlarına, gerekse gelişimine katkı sağlayacak kişilerin seslerini duyurmak ve fikirlerinden yararlanmak gerekliliği bizim aklımıza bu derneğe olan ihtiyacı getirdi.

İthalat ve ihracat alanında şirketlerde görev yapan profesyoneller, lojistik faaliyet gösteren şirketlerde görev yapanlar, Gümrük müşavirleri, yardımcıları, bünyelerinde çalışan profesyoneller, dış ticaret üzerine muhtelif faaliyetlerde veya görevlerde bulunan çalışanlar veya yöneticiler. Bu kişilerin hepsi derneğin birer üyesi olabilecek.

Türkiye’nin önde gelen firmalarının dış ticaret yöneticileri bu oluşumun ilk kurucuları arasında yer aldılar. Eda Denizyaran, Ersoy Akdemir, Fatih Kemal Barış, Meltem Albayrak, Mert Şenocak, Nagihan Erbil, Şenol Altuntaş ve Tansu Baktıran; benimle birlikte derneğin kurucuları arasında yer alan dostlarım; her biri konusunun üstadı. Fikre hemen sahip çıkarak bu işe gönül koydukları için her birisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu dernek ileride çok aktif olacağı için kısaca neler yapacağına değinmek isterim. Evvela ana hedef Türkiye’nin dış ticaretinin gelişmesine yönelik ortak çalışmalar yürütmek olacak. Yani ana fikir bu, bizzat uygulamacılardan oluşacağı için, yukarıda saydığım kuruluşlardan daha farklı bir kimliğe sahip olması en önemli özelliği. Yani bu defa sadece işverenler veya hissedarlar değil, bizzat işi yapanlar ve uygulayanlar dış ticaretin işleyişine yön veriyor olacaklar. Örneğin E-Ticaret konusunda çok daha fazla fırsata sahip olduğumuz halde hangi teknik zorluk veya engeller hız kesiyor gibi konuları dernek araştıracak tavsiyeler sunacak. Yapılan çalışmalar ve oluşturulacak çalışma grupları ile oluşacak önerilerin kamuya sunularak, geliştirici önerilerde bulunmak, yapılan çalışmalar çerçevesinde gerekirse; yurtdışı kuruluşları, ticari ataşelikler, TİM veya ihracatçı birlikleri ile işbirliği projeleri geliştirmek, bahse konu çalışmaların sonucunda oluşacak eğitim önerileri ile gerek üniversiteler, gerekse meslek liselerinin Dış Ticaret, Gümrük ve Lojistik bölümlerine tavsiyeler sunmak ve ortak programlar geliştirmek yine hedefler arasında.

Dış ticaretin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, yaşanan sorunları belirlemek, bunları üyeler ile paylaşıp sorunun çözümüne ilişkin çalışmalar yapmak, eğitim, seminer ve konferanslar düzenlemek, dış ticaret verilerini düzenli olarak takip etmek, rapor tutmak ve bunları dernek üyeleri ve ilgili merciiler ile paylaşarak dış ticaretimizi geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak, uluslararası faaliyetlerde bulunarak, amaçlarımız doğrultusunda yurtdışında bulunan dernek veya kuruluşlara üye olmak ve ortak çalışmalar yapmak, çalışmaları duyurmak için gazete, dergi veya doküman yayınlamak, dış ticaret alanında bilimsel ya da teknik konularda çatışma yaşanması durumunda mahkemeye ya da firmalara arabuluculuk yapmak ise gidiş yollarımızda kullanacağımız enstrümanlar.

Biz inanıyoruz ki Türkiye’nin ekonomik anlamda refahı dış ticaretin gelişmesinden geçiyor. Ve yine inanıyoruz ki, istişare ile bilimsel çalışmalar ile en önemlisi de emek verenlerin görüşleri ve katkıları ile bu konuda çığır açabiliriz. İşte bu amaçla kurulan derneğimizin vatana millete hayırlı olmasını dilerken, herkesi derneğimize üye olmaya davet ediyoruz. Öyle ki bu alanda eğitim alan öğrencilerin dahi üye olabileceğini belirtmek isteri. Unutmamalıyız ki biz hep birlikte bir gücüz ve bu güce en çok bugün ihtiyacımız var. Eminim ki istişare bizim başarımızın anahtarını oluşturacaktır. (Üye olmak isteyenler doğrudan bana veya info@disticareteyonverenler.com’a mail atabilirler)

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Putİn mi, PutOut mu? (2) 19 Ağustos 2022
Bir bu savaş eksikti 12 Ağustos 2022
Eğitimde “mış” gibi 05 Ağustos 2022