Otomotivci gözünden seçim

Volkan DEMİRKUŞAK
Volkan DEMİRKUŞAK Emniyet Şeridi volkan.demirkusak@dunya.com

Ben bu yazıyı yazdığımda Türkiye’de henüz seçim olmamıştı. Umarım ül­kemize katkı sağlayacak, güzel, me­deniyete yaklaştığımız, liyakatin önde ol­duğu, halka eşit oranda refahın yansıyacağı bir seçim olur. Ülkemize bahar gelir.

Bir otomotiv gazetecisi ve otomobil se­ver olarak tek bu yönümle oy verecek ol­sam, kendime birkaç öncelik tanırdım.

Oyumu kime vermeyeceğim,

-Bir Avrupalının bir yıllık maaşıyla aldı­ğı otomobili ÖTV ile 3 katına çıkaranlara

-Döviz kurunun buralara çıkmasına mü­saade edenlere ya da buna sebebiyet vere­cek ekonomik düzenlemeleri yapamayan­lara

-Çin’de 10 bin dolara satılan otomobilin burada 3 katına çıkmasına seyirci kalanla­ra

- Çağdışı motor hacmi vergilerini sürdü­renlere

- Trafik kurallarını uygulamayanlara

-Emniyet şeritlerini boşaltmayanlara bu uğurda hiç bir şey yapmayanlara

-Trafik kültürü oluşturamayanlara

-Her yerli çakarlı, imtiyazlı sürücülerle dolduranlara

-Bir yeri yamarken diğer tarafı bozanlara

- Trafik magandalarına müsaade edenle­re

-İstanbul’u servis çilesinden kurtarama­yanlara

-Alınamayan taşıt kredilerine sebebiyet verenlere

Çok şey istemiyoruz, çağdaş güzel oto­mobillere binmek, çocuklarımıza yeğen­lerimize ilk otomobillerini alırken zorlan­mamak, hatta onların alabilmesine teşvik etmek, trafikte bizi enayi yerine koyanla­rın cezalandırıldığını görmek, klasik oto­mobil kültürüne sahip olabilmek, 70-80 sene yaşadığımız, göçeceğimiz şu dünya­dan azıcık keyif, mutluluk ve güzel otomo­billerle ayrılmak. Budur otomobilcinin di­lekleri, altını üstünü siz doldurun.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Çin’de neler oluyor? 17 Nisan 2023