Sıradışı

Dr. Hakan ÇINAR
Dr. Hakan ÇINAR SIRADIŞI hakan.cinar@dunya.com

Geçtiğimiz gün gazetemiz Dünya’da marka alımına ilişkin destekten söz etmiştim. Yine e-ihracat tarafında sağlanan desteklerin de varlığından ve faydalarından bahsetmiş, daha iyi olabilecek noktalar hakkında da görüşlerimi dile getirmiştim. Zaten doğru olan da bu olsa gerek; gördüğümüz eksikleri de söylemek, yahut ihracatçıların ihtiyaç duydukları noktaları dile getirmek, geliştirmenin en önemli gereksinimi.

Başkanlığını yürüttüğüm Dışyönder olarak da tam bu maksatla kurulmuş bir derneğiz. Dış ticaretin her alanında gördüğümüz eksikleri mutlaka ilgili kamu kuruluşunun yöneticileri ile paylaşıyoruz. Zaman zaman da biz onları dinliyor ve bilgi sahibi oluyoruz. Geçtiğimiz gün tam da böyle bir amaçla Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürümüz ve Genel Müdür Yardımcılarımız ile bir araya geldik. Dahilde İşleme Rejimi’nde son dönemde karşımıza çıkan bazı teknik aksamları bir yandan konuşurken, diğer taraftan kendilerinden ihracatta son dönemde hayatımıza giren devlet yardımları hakkında bilgi edindik.

Önemli adımlar atıldı
Gerçekçi olmak gerekirse, ihracata ilişkin desteklerde önemli adımlar atıldığını ve önemli bazı uygulamaların hayata girdiğini duymak ve öğrenmek bizleri mutlu etti. 18 Ağustos’ta yayınlanan Karar’ın en önemli özelliğinin tüm destek mekanizmalarının sadeleştirilerek birleştirilmiş olduğunu belirtmem lazım. Yurt dışı fuar katılımlarında ilk bakışta sayısal bir sınırlama getirilmiş gibi görünse de, gerçekte yapılanın verimliliği sağlama amaçlı bir düşünceyi içerdiğini söyleyebilirim. ‘Yeni nesil destekler’ adı altında sağlanan prefinansman desteği, pazara giriş yol haritası desteği, prestijli fuar katılım desteği, pazara giriş belgeleri desteği ve Turquality tarafında yapılan değişiklikler ve özellikle ‘Uzak Ülkeler’e yönelik desteklerin artırılmış olması son derece önemli gelişmeler.

Eximbank kredilerine yönelik teminatsız krediye ulaşma imkanı veren İGE, yani ‘İhracatın Gelişmesi’ desteği de son derece olumlu. Ancak burada daha fazla firmaya ulaşabilir olması konusunda Bakanlığın ve Eximbank’ın daha fazla çaba içinde olması gerekiyor. Zira bu konudaki niyet her ne kadar son derece olumlu olsa dahi, yine de iyileştirilmesi gereken alanlar olduğunu söylemek gerekiyor.

İhracatın gelişmesinde ve yeni pazarlara yönelik olarak firmaların cesaretlenmesinde bu gibi desteklerin önemi son derece fazla. Ancak ben Turquality’i hep ayrı bir yere koymuşumdur. Zira Turquality’nin firmalara sağladığı faydalar, diğer devlet teşvikleri ile kıyaslanmayacak ölçüde fazla. Turquality programının firmalara kazandırdığı en büyük faydayı; kendi yönetim ve operasyonel süreçlerini dünyada marka olmuş firmaların yönetim ve operasyonel süreçlerinin seviyesine getirmek suretiyle daha sürdürülebilir bir büyüme ve birim başına daha karlı ticaret yapma imkanı sağlaması olarak nitelendirebiliriz. 

Vergi yükü azaltılmalı
İhracatın artmasında desteklerin yeri büyük ve önemli. Tabi, ihracatçıya verilecek destekler her ne denli önemli ve gerekli olsa da, asıl sağlanacak en büyük faydanın hammadde alımlarının finanse edilmesi ile vergi yükünün azaltılması olduğunu unutmamak gerekiyor. İhracat Genel Müdürlüğü’nün ‘Yeni Nesil Destekler’ ismi ile destekleri çağa daha uygun hale getirmesi sevindirici. Umuyorum bürokrasinin her noktasında modern çağa daha uygun hareket etme imkanını elde eder, sadece önüne bakan ve yeni pazarlar bulma motivasyonuna daha fazla odaklanan ihracatçılar görmeye başlarız. “Coğrafya kaderdir” gibi ajitasyonların arkasına sığınmak ile bir yere varılamayacağı ortada değil mi zaten?

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
SPK’da neler oluyor? 24 Ocak 2023
Konut ekonomisi 13 Ocak 2023
Fed… Bildiğimiz Fed 16 Aralık 2022
Bitmeyeydi eyiydi 09 Aralık 2022