Tekstil

Poliester iplik ithalatında korunma önlemleri devam edecek 5 Asya ülkesi menşeli "poliesterlerden tekstüre iplikler" ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin devamına karar verildi