50 bin kooperatifimiz varmış!

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Kooperatif:

Üretimden tü­ketime kadar her ala­nın, maliyetlerden verimliliğe kadar her kaleminde avantaj sağlayan birliktelik…

***

“Türkiye’de koo­peratifleşme kültü­rü yok” diyorduk…

Ticaret Bakanı Ömer Bo­lat anlattı:

“50 bin kooperatif var.

35 bini aktif durumda…”

***

Örneğin…

Denizi balıkla dolu Ja­ponya’da 6 kooperatif ak­tif…

İnsanlar, el ele üretiyor…

Problemleri “birlikte” çö­züyor…

Denizleri “kol kola gire­rek” koruyor…

Gerektiğinde kendisi­ni cezalandırıyor, “gele­cek için” bir sezon balığa çıkmıyor…

Doğanın yasasına da, ya­zılı yasalara da saygı duyup ‘harfiyen’ uyguluyor…

***

Örneğin…

Hollanda’da mey­ve-sebze üretimi ve pa­zarlamasını, pazarın yüzde 95’ini elinde bu­lunduran 15 kooperatif yürütüyor…

Eğitim, arz, talep, üretim, planlama, ihracat, maliyet kalemlerindeki olası sorun­lar, elbirliğiyle çözülüyor…

***

Çin’de ABD’de kalkınma getiren, binlerce koope­ratif var…

Neyi/nasıl/ne kadar/ hangi maliyetle ürettiğini, nasıl pazarladığını, kazan­cını her yıl şeffaf bir şekilde açıklamak ve kar payı dağıt­mak zorunda olan…

 VELHASIL

35 bin kooperatifi­miz aktifmiş…

***

Hatta…

2021’de 157 ko­op. için 14.3, 2022’de 190 koop. için 20.4 ve 2023’de 151 koop. için 27.4 milyon lira hibe verilmiş…

Bu yılın 6 ayında ise 89 koop. için 21 milyon liralık hibe için karar alınmış…

***

Japonya vatandaşı, “6 kooperatif sayesin­de” balık bereketine ulaşıp, düşük maliyetle balık tüketirken…

Hollanda’nın 15 koo­peratif sayesinde mey­ve-sebze durumu orta­dayken…

Bizim kooperatifle­rin, hibe alma dışın­da, üretime/katma de­ğere/enflasyona/kal­kınmaya katkısı nedir acaba?!

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar