-50 dereceye dayanıklı yapı, hem de Antalya’da!

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Milletvekili aday adayla­rı toplantı­sında gelip kendini ta­nıtmıştı..

Yeni açılan inşaat mühendisliği fakülte­lerinin birinden me­zun olduğuna vurgu yapmıştı…

Yaptıkları 2 katlı evin depremde yıkıldığını, Antal­ya’da seracılık yapacağını; ailesinin birikimini ve kredi kullanarak yatı­rıma başladığını anlatmıştı…

* * *

Adıyaman’dan milletvekili olmak için de çabaladığını, 200’e yakın aday adayı içinde şansının yüksek olduğunu vurgulamıştı…

* * *

“Neden seracılık?” sorumu, “Uy­gun fiyata seralar var” diye yanıtla­mıştı…

Belli ki, fiyatın uygun olmasının nedenini sorgulamamıştı!

* * *

Önceki gün aradı, serayı tamam­ladıklarını söyledi…

“Her ayrıntıyı düşündük, hatta -50 dereceye, dona dayanıklı bir ya­pı inşa ettik…” dedi…

* * *

Antalya’da, -50 dereceye dayanık­lı bir yapı!!!

VELHASIL…

“Teoriler ve pratik“ temelli tecrübeler ışı­ğında geliştirilen fikir­ler…

Ve bu sayede belirle­nen politikalar…

Ve uygulamalar…

Verimliliğe, tasarru­fa, sürdürülebilir büyü­meye, kalkınmaya, refa­ha kapı aralar…

* * *

Bilimden/gerçekçi­likten uzaklık ise önce­lik belirlemekte güçlük çektirir…

Bu yolu seçen toplu­lukların “yatırım ola­rak bildiği şeyler” ise genelde israf ve sorun üretir…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Seçim afişi… 29 Mayıs 2023
Sistem… 10 Nisan 2023