Borçlanarak “tasarruf” olur mu? (2)

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Dünkü konu: Tüketerek; dahası, “borç­lanıp/tüketerek” büyümek ve rezerv biriktirmekti…

***

Rezerv dediğimiz şey, dövizden oluşan “tasarruf”…

***

“Rezervlerimiz artıyor” deniyor…

Yani döviz tasarrufumuzun arttığı ifade ediliyor…

***

Yerli/yabancı yeni yatırımdan imtina ederken… Yanısıra mevcut sanayinin. üre­timi gerilerken… Sanayi ve tarımda işgü­cü açığı rekor kırmışken… Dış ticaret açığı hammadde alımı yavaşladığı için düşer­ken; ancak hala yüksekken… Bütçe açık veriyorken…

***

Yani…

Kişi, şirket veya ülkenin…

Gideri gelirinden yüksekken…

Nasıl rezerv biriktirebilir?

***

Tek cevabı var:

Borçla!

VELHASIL

Cari açık/eksi rezerv/enflasyon/ borçlanma gibi sonuçları:

Ya, “dünya standartlarında ürete­meme”…

Ve/veya “verimsizlik”…

Ve/veya “israf”…

Ve/veya “rasyonel olmayan uygula­malar” gibi sorunlar besler…

***

Yani:

“Eksi rezerv” bir sonuçtur…

“Borçlanma” da öyle…

Sorunlara odaklanıp çözersek “artı rezerv”, “borçlanmama” gibi sonuçla­ra ulaşılabilir…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Na To… 15 Temmuz 2024