Hangimiz şeffafız?!

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Maliyetler ve teminat sorunu nede­niyle kredi kullanamıyorum” cüm­lesini sıkça duyar olduk…

***

KGF eski Genel Müdürü Hikmet Kur­naz, 2007 yılında anlatmıştı:

“Bankacılıkta kredilendirme ilkeleri,

5K olarak tanımlanan karakter, kapital, kapasite, kârlılık ve karşılığa dayanır… Ve bankacı, kredinin geri ödenmesinin, kredinin kullanımı sonucu yapılan doğru yatırıma ve elde edilecek faaliyet geliri­ne bağlı olduğunu bilir… Ama… KOBİ’le­rimizin şeffaflıktan uzak bilanço yapısı, bankacılık sistemimizde mecburen kural değiştiriyor..:”

***

Tüm dünya krizdeyken ve teminat so­runu hat safhadayken KGF’nin kefalet sistemiyle devreye girmesinde, 2007 yı­lında Genel Müdürlük görevini üstlenen (kıdemli bankacı) Hikmet Kurnaz’ın ro­lü büyüktü… İlk röportajını Dünya’ya vermiş, KGF sisteminin ülke ekonomile­rine yaptığı katkıyı ayrıntılarıyla anlat­mış, Ekonominin Koordinasyonundan Sorumlu Devlet Bakanı Nazım Ekren’in dikkatini çekmişti… Sonraki gelişmeleri biliyorsunuz…

***

O dönem Kurnaz ile haftada 2-3 kez buluşur, bankacılıkla ilgili deneyimlerini dinleyip, notlar alırdım… (bugünün gün­demiyle de uyumlu o notlardan, alıntılar yapmaya devam edeceğim)

***

KGF’nin kefil olduğu onlarca milyar li­ralık kredinin, Kore/Japonya gibi ülke­lerdeki olumlu etkisine yanaşamaması­nın; Ve hepimize bugün maliyet olarak dönmesinin… Temelinde, alınan kre­dilerin verimsiz/kalkınma getirmeyen alanlarda kullanımı, yani “şeffaf olma­ma” sorununun yattığı herkes tarafın­dan biliniyor…

VELHASIL

 “Güven”, her kapıyı açıyor…

Moda kelimemiz olmaktan öteye gi­demeyen “şeffaflık” ise, gerçeği tüm çıplaklığıyla gösterip “güven” artırabi­liyor…

***

Büyümek/gelişmek için finansma­na ihtiyaç duyan ama krediye ulaşama­yan şirket/girişimci de; Kaynak dağılı­mını etkin yapamayan idareler de; Ve­rimsizliği/israfı önlememek ve büyük maliyetlerine katlanmak da (vb) sorun büyütüyor… Çözüm yolu ise “şeffaf ol­maktan” geçiyor…

***

Yanlışlar şeffaf olmamayı, şeffaf ol­mamak ise yanlışları getiriyor/büyü­tüyor…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Na To… 15 Temmuz 2024