Tüketici: “Büyüyormuşuz, harcayalım! ”Üretici: “Küçülüyoruz, üretmeyelim…”

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Kredi kullanımı zorlaştıkça…

Bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımı arttı…

Dahası:

Kartlarda oluşan borç bakiyesi ilk çey­rekte yüzde 58.2 (ilk çeyrek enflasyonu­nun üzerinde) arttı…

***

Öyle görünüyor ki:

“Büyüdük!”, “rezerv artıyor” diye se­vinen kart sahipleri soluğu harcamada/ borçlanmada aldı!!!

***

Üretici mi?

Maliyet ve önlemler nedeniyle kredi kullanamadı… Ve dolayısıyla arz, talebin gerisinde kaldı…

***

Bu gerçek:

Yatırım, verimlilik ve işçiye odaklanma zorunluluğumuzu gösteriyor…

***

Ne yapmalı?

***

Birçok somut uygulama var yapılabile­cek…

Örneğin:

Enflasyon varsa…

Üretimin/arzın kalbindeki üreten/işçi de ücret zammını geçmiş enflasyona göre alıyorsa… “Üreten çalışanların ücretleri sabit kalmalı!!!” denmemeli…

VELHASIL

Enflasyonu da, rezervi de döviz geliri/ fiyatı şekillendiriyorsa… Ve döviz ge­liri, dolayısıyla fiyatı üretime/verim­liliğe/yatırıma/işçiye/israfı önlemeye bağlıysa…

***

Örneğin…

İsraf, tasarruf ve verimlilik için:

“Ben yapmıyorum ama senden bek­liyorum” kolaycılığından ve herhan­gi bir başarıda , “Ben yaptım”bencilli­ğinden sıyrılıp; Somut gerçekleşmele­ri ortaya koyup, “Ben yaptım, sizden de bekliyorum” inandırıcılığına yönelme­miz gerekiyor…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Na To… 15 Temmuz 2024