Çalışanınıza sağladığınız katkıyı hissettirin

İzel BATU
İzel BATU Farklı Bak Farklı Gör izel.batu@dunya.com

Günümüz iş dünyasında, çalışan ihtiyaçları ve beklentileri hızla değişiyor. Bu değişim, uluslararası işe alım danışmanlık şirketi Michael Page Türkiye'nin son araştırmasında da net bir şekilde görülüyor. Teknoloji ve finans sektörlerinde çalışan profesyonellerin görüşleri, yeni nesil iş gücünün önceliklerini ve endişelerini belirgin bir şekilde ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, geleneksel iş modelleri ve çalışan profilleri son dönemde önemli bir evrim geçiriyor. Çalışanlar artık sadece maaş veya iş güvencesi gibi geleneksel motivasyon faktörlerine odaklanmıyor. Bunun yerine çalışma ortamında kendilerini iyi hissetmeye ve kişisel değerlerle uyumlu bir iş ortamı bulmaya daha fazla önem veriyorlar.

Michael Page Teknoloji & Finansal Hizmetler, Bankacılık& Sigorta İş Birim Direktörü Deniz Çakırgil Sezen'in PageGroup Yetenek Trendleri Araştırması'ndan aktardığı verilere göre Türkiye'de teknoloji sektöründe çalışanların yüzde 97'si yeni iş tekliflerine açık durumda. Bu oran, Avrupa'da yüzde 86 seviyesinde. İlginç bir şekilde bu çalışanların yarısı aktif olarak iş arayışında.

Bu durum, teknoloji sektöründeki maaş farklılıkları ve yeteneklerin hak ettikleri ücreti alma konusundaki değişkenliklerle doğrudan ilişkili olabilir. Sezen'in vurguladığı bir diğer önemli noktaysa finans hizmetleri alanında teknolojinin getirdiği yeni düzen. Çalışanların uzaktan ya da hibrit çalışma sistemlerine olan talepleri artıyor. Yöneticiler ise şirket sadakati ve ekip ruhunu korumak adına çalışanların belirli periyotlarla ofiste çalışmalarının önemine inanıyorlar. Uzaktan çalışmanın yaygın olduğu şirketlerde yöneticilerin ekip ruhunu koruma ve yönetme becerisi büyük önem taşıyor.

Bu yeni çalışma düzeninde şirketlerin İK politikaları da değişiyor. Yöneticiler yetenekleri elde tutmak ve motive etmek için daha olumlu bir iklim yaratmaya çalışıyor. Bu süreçte kariyer ve kişisel gelişime katkı sağlayan eğitimler ön plana çıkıyor. Çalışanlar, şirkete aidiyet duygusu ve şirketin kendilerine sağladığı katkıyı hissetmek, takımdaki rollerini net olarak bilmek istiyorlar.

Çalışan odaklı olmak için

 Esnek ve çalışan odaklı bir organizasyon yapısı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: Çalışanların memnuniyetsizlik alanlarını belirleyin: Çalışanların iş yerinde yaşadığı zorlukları, örneğin aşırı yönetilme, takdir edilmeme veya esneklik eksikliği gibi durumları tanıyın ve bu anlayışla organizasyon yapınızı dönüştürün. Liderliğin iyi oluşu desteklemedeki rolü: Liderler, çalışan iyi oluşunu destekleyen bir kültürü aktif olarak teşvik etmeliler.

Bu, iyi oluşu organizasyonel değerler, politikalar ve karar verme süreçlerine entegre etmeyi içerir. Yeni çalışma yollarını uygulayın: Takımların kişisel çalışma stillerine uygun esnek ve destekleyici çalışma kültürleri benimseyin. Görevleri hizalayarak ve iş süreçlerini optimize ederek verimliliği artırın. Sürekli değerlendirme ve evrim: Yeni çalışma uygulamalarının etkinliğini düzenli olarak değerlendirin ve çalışan geri bildirimlerine dayanarak ayarlamalar yapın.

Çalışan iyi oluşu programları: Eğitici sağlık konuşmaları, etkileşimli sınıflar ve özel sağlık etkinlikleri içeren kapsamlı iyi oluş programları sunun. Ağa dayalı takım yapısını benimseyin: Geleneksel hiyerarşik yapıları terk ederek belirli sonuçlarla organize edilmiş çapraz fonksiyonel, özerk takımlar oluşturun. Sistemsel düşünceyi organizasyon tasarımında kullanın: Çok disiplinli takımlara odaklanarak ve karar verme yetkisi vererek organizasyon tasarımınızı değiştirin.

Stratejik ve şeffaf karar alma süreci: İşletmenizin resmi ve gayriresmi ağlarını anlayın ve organizasyon tasarımı kararları alın. Yetki ve sorumluluğu dengeli dağıtın: Çalışanlara, yapı içindeki yerlerine bakılmaksızın eşit ölçüde yetki ve sorumluluk verin. Etkili performans yönetimi uygulayın: Çalışanların performansını sürekli olarak gözden geçirerek etkili bir organizasyon yapısını sürdürün. Yapıyı radikal bir şekilde düzleştirin: Yönetim katmanlarını en aza indirgeyerek hız ve çevikliği artırın. Karar yetkilerini mümkün olan en alt seviyelere devredin: Karar verme sürecini hızlandırmak için karar yetkilerini organizasyonun mümkün olan en alt seviyelerine devredin.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar