Çin kuşatmasının en zayıf yanı Malakka Boğazı

Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA
Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA DIŞ POLİTİKANALİZ ragipkutay.karaca@dunya.com

Çin, petrol ithalatının yüzde 80’ini deniz yoluyla sağlıyor. Enerjiyi sorunsuz elde etmenin önündeki en önemli engelin Basra Körfezi’nden Tayvan Boğazı’na kadar olan bölgeyi kontrol eden ABD deniz gücü olduğunu düşünüyor. Çin, kendi açısından bu güvensizliği iki yolla çözmeye çalışıyor. Bunlardan ilki enerjiyi, boru hatlarıyla ülkesine taşıma stratejisi. İkincisi ise “inci stratejisi”dir.

Boru hatlarıyla taşıma stratejisine Kazakistan petrol, Türkmenistan doğalgaz hatları ve bu hattın İran bağlantısı, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru vasıtasıyla Basra Körfezi enerji kaynaklarına ulaşım, Myanmar-Çin boru hattı, Rusya-Çin petrol ve doğalgaz hatları örnek gösterilebiliyor.

Çin için “İnci stratejisi” denizde ABD gücünün dengelenmesi ve Malakka Boğazı’nın güvenliği için önemli. Bu stratejinin temelini Pakistan’daki Gvadar Limanı’ndan Güney Çin Denizi'ne uzanan stratejik limanlar inşa ederek, ABD’nin enerji koridoru egemenliğine alternatif bir rota geliştirmek ve böylece enerji sevkiyatını güvence altına almak amaçlanıyor.

Ancak İnci Stratejisi’nin amacını yalnızca enerji güvenliğiyle bağdaştırmamak gerekir. Öncelikle ticari olarak lanse edilen bu stratejinin askeri renkler taşıdığı ve Hindistan’ın da çevrelenmeye çalışıldığı görülüyor. Çin, Hindistan’ı denizden askeri üsler ve bu üsleri kurduğu ülkelerle ittifaklar yaparak kuşatmaya çalışıyor.

Hayati önem taşıyor

Bu kuşatmanın en zayıf yanı Malakka Boğazı'dır. Keza Boğaz hem Çin dış ticareti hem de donanmasının Güney Asya’ya açılan kapısıdır. Boğaza olan bağımlılığı azaltmak hayati önem taşıyor. Bu kapsamda Çin, 20 milyar dolar harcayarak, Güney Tayland’da Kra Isthmus boyunca Hint Okyanusu’na bağlanacak bir kanal açmayı planlanıyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
16 milyon varil olacak 25 Mayıs 2023
Türk Hava Yolları 19 Mayıs 2023
2023’te rahat yok… 14 Nisan 2023
Çin tarzı modernleşme 07 Nisan 2023
Hüzün ve umut 31 Mart 2023