Deprem yardımlarının vergisel boyutu

Mahmut Bülent YILDIRIM
Mahmut Bülent YILDIRIM mahmut.yildirim@dunya.com

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi ülkemizi derin bir üzüntüye boğmuş durumda. Bir yandan enkaz altından insanlar çıkarılmaya çalışılırken, diğer yandan da hayatta kalan insanlara destek amacıyla yardımlar yapılıyor. Depremin ilk anından itibaren, gerek kamu kurumları gerek sivil vatandaşlarımız gerekse sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte milletçe depremzedelere yardım etmek için herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnsanlar deprem bölgesine yapmış oldukları yardımları AFAD, Kızılay, AHBAP gibi kurum ve kuruluşlar yanında Belediyeler veya dernekler aracılığıyla depremzedelere ulaştırmaya çalışıyor.

Nakdi bağış ve yardımlar vergiden indirilebilir


Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı ilgili yıl vergi matrahlarının tespitinde indirim olarak dikkate alınabiliyor. 3 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 3483 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, bu tarihten itibaren ülkemizde meydana gelebilecek depremler sonrası zarar gören afetzedeler için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda yardım kampanyaları yürütülüyor. Bu kapsamda, Kahramanmaraş ili merkezli olan depremler için AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yardım kampanyası başlatıldı. Depremzedeler için AFAD Başkanlığınca ilan edilen hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince matrahtan indirim konusu yapılabilecek. Aynı şekilde, Türk Kızılay’ınca ilan edilen hesaplara yapılan nakdi bağışların tamamı da indirime konu edilebilecek. Bağışların indirilebilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacak.  Ayrıca, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan derneklere yapılacak bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının yüzde 5’ine kadar olan kısmı beyan edilen gelirden/kurum kazancından indirim konusu yapılabiliyor.

Ayni bağışlar


Depremzedeler için yapılan ayni bağışlar; AFAD’a yapılabileceği gibi AFAD’ın yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına da yapılabilecek. Bu kapsamda yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla, indirim konusu yapılabilecek. Söz konusu kapsamda yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV’ler de işletmeler tarafından indirim konusu olabilecek. Kızılay Derneği’ne yapılacak ayni bağışlar o yıla ait kurum kazancının yüzde 5’ine kadar olan kısmı beyan edilen gelirden/kurum kazancından indirim konusu yapılabilmekte. Ayni yardımlar katma değer vergisinden de istisnadır.

Gıda ve temizlik yardımları


Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Gelir Vergisi mükellefleri tarafından bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı, yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilmesi mümkün. Sonuç olarak her felakette olduğu gibi milletçe çok büyük bir yardım ve seferberlik kampanyası başlatılmış durumda. Şirketler, ünlüler, sanatçılar, öğrenciler, ev hanımları, STK’lar herkes elinden geldiğince deprem bölgesine maddi manevi destek olmaya çalışıyor. Bu bağlamda depremzedeler için yapılacak nakdi ve ayni yardımların herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın tamamı vergiden indirilebilmeli. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan derneklere yapılacak nakdi ve ayni yardımların herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın tamamı vergiden indirilebilmeli.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar