Depremden etkilenen illerimize yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı açıklaması

Mahmut Bülent YILDIRIM
Mahmut Bülent YILDIRIM mahmut.yildirim@dunya.com

6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ortaya çıkardığı korkunç tablo gün geçtikçe artmaktadır. Depremlerin 11 ilde 14 milyon kişiyi doğrudan etkilediği düşünülmektedir. Bir yandan can kayıpları için içimiz yanarken, diğer yandan da hayatta kalan depremzedeler için acıların hafifletilmesi, maddi kayıpların telafi edilmesi için kamu kurumları, kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler canla başla görev yapmaktadırlar. Ayrıca kamu düzeninin işleyişi ve hayatın kolaylaştırılması yönünde kamu kurumları tarafından önlemler alınmakta, açıklamalar yapılmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı 9 Şubat tarihli 150 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlayarak depremzedelere verilecek bedelsiz barınma hizmetlerinin vergi kanunları karşısındaki durumu ile depremden etkilenen illerde yapılan akaryakıt satışlarındaki belge düzeni ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Depremzedelere verilecek bedelsiz barınma hizmetlerinde belge düzeni

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıklamaları çerçevesinde, İl AFAD müdürlükleri koordinasyonunda konaklama tesislerince depremzedelere verilecek olan bedelsiz barınma hizmetlerinde emsal bedelin sıfır (bedelsiz) olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, depremden etkilenen kişilere verilecek bedelsiz barınma hizmetleri için düzenlenecek faturalarda, işlemin mahiyetine ilişkin açıklamalara (6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşlara verilen bedelsiz barınma hizmetleri) yer verilmek ve barınma hizmet bedelinin sıfır (bedelsiz) olarak gösterilmek suretiyle düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca emsal bedeli sıfır olan söz konusu hizmetler dolayısıyla katma değer vergisi ve konaklama vergisinin hesaplanmayacak ve bu hizmetler nedeniyle barınma hizmeti verenlerce yapılan harcamalar gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

Depremden etkilenen illerde seyyar akaryakıt satışlarındaki belge düzeni

Depremden etkilenen illerde, akaryakıt satışı yapılmasına imkân tanıyan üzerinde tank, pompa vb. tesisatı bulunan ancak ödeme kaydedici cihazlara bağlı olmayan seyyar istasyonlar veya tankerler aracılığıyla akaryakıt satışı yapılması durumunda;

a) Akaryakıt satışı sonrasında Vergi Usul Kanunu’nda yer alan belgelerden herhangi birinin düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup yapılan satışlar için gün sonunda "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenebilecektir.

b) Müşterinin kendisine yapılan satış işlemi için belge talep etmesi halinde ise fatura, perakende satış fişi gibi belgeler kullanılabilecektir.

Akaryakıt istasyonlarında bidon, varil gibi eşyalara akaryakıt satışı yapılması halinde

Akaryakıt istasyonlarında doğrudan taşıtlara yapılmayıp bidon, varil gibi eşyalara yapılan akaryakıt satışları için düzenlenecek fişlerde, ödeme kaydedici cihazların T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ya da plaka bilgisi alanına sadece “2” rakamının girilmesi yeterli olacaktır.

Akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların çalışmaması halinde

Akaryakıt istasyonlarında bulunan akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların veya sistemin çalışmaması durumunda, akaryakıt satışı sonrasında Vergi Usul Kanunu’nda yer alan belgelerden herhangi biri düzenlenmeyecek, ancak yapılan satışlar için gün sonunda "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenecektir.

Diğer taraftan, müşterinin bu satış için belge talep etmesi durumunda ise fatura, perakende satış fişi vb. düzenlenebilecektir

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar