Gıda perakende sektörü veri paylaşımı neden hayata geçirilmedi?

Prof. Dr. Aykut GÜL
Prof. Dr. Aykut GÜL STRATEJİK DÜŞÜNCE aykut.gul@dunya.com

12 Aralık 2022 tarihinde, Dünya Gazetesi’ndeki ilk yazımda, ciddi bir problem haline gelen gıda enflasyonuna ve bu konuda neler yapılabileceğine değinmiştim. Tam da o sıralarda, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Serbest piyasa oluşumunu olumsuz etkileyen faktörlerin bertaraf edilmesi yönünde atılan bu adımın önemini vurgulamıştık.

Yönetmelik 5 ay önce yayınlandı ancak sistem kurulmadı

Söz konusu değişiklikle, yönetmeliğe “Veri Paylaşımı” başlıklı madde eklendiği, buna göre, perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanması amacıyla gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü tutulduğu; bu verilerin, ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabileceği belirtilmişti (Anadolu Ajansı).

Başta ürün fiyatı olmak üzere ürünün tüm özellikleri hakkında kamuoyunun yeterli bilgiye sahip olması, tam rekabet oluşumu ve tüketicinin aldanmaması açısından son derece önemli.

Heyecanla uygulamaya konulmasını beklediğimiz bu düzenleme konusunda şu ana kadar maalesef bir gelişme olmadığını görüyoruz. Hala ülke gündemini yoğun bir şekilde işgal eden gıda enflasyonu konusunda, asıl sorumlu olan Ticaret Bakanlığının üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu konu, spekülasyonların azaltılması, devletin kararlı tutumunu ortaya koyması ve beklenti enflasyonunun önüne geçilmesi açısından gerekli. Dijitalleşmenin hızlandığı bir dönemde, şeffaflığı sağlayacak olan bu düzenlemenin dijital ayağı hızla hayata geçirilmeli.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın yetki ve sorumluklarını bilmek gerekiyor

Öncelikle bir kez daha vurgulamalıyız ki Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimden sorumludur. Gıda güvenliğine ve gıda güvencesine odaklanır, sürdürülebilir üretim için politikalar geliştirir. Ticaret Bakanlığı ise tarımsal ürün ve girdi piyasalarının sağlıklı işlemesinden sorumludur.

Tarım ve Orman Bakanımıza, üretimden çok gıda fiyatları, gıda ürünleri ticareti, aracılar, haller vb. konularda sorular geliyor. Bu tespiti yaptıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığının, başta üretim olmak üzere, kırsal altyapı, yapısal dönüşüm konularında üzerine düşeni büyük çapta yerine getirdiğini söyleyebiliriz.

Bunu anlamak için üretim verilerine bakılmalı. Tarım ve Orman Bakanlığı kayıtlarına göre son yirmi yılda; tarım ürünleri ihracatının %64 arttığını, tarım ürünleri dış ticaret dengesinin 4,2 milyar USD-7,2 milyar USD arasında sürekli fazla verdiğini ve net ihracatçı konumda olduğumuzu görüyoruz. Yine aynı dönemde meyvecilikte %35,9, sebzecilikte %14,4, tarla bitkileri üretiminde %12,0 olmak üzere toplam bitkisel üretimde %16,8 oranında arttığını; hayvan varlığının ise büyükbaşta %42,4, küçükbaşta %31,2, kanatlıda %26,0 ve arıcılıkta (kovan sayısı) %86,3 yükseldiğini hesaplıyoruz.

Dışa bağımlı olduğumuz sanılan tohum dış ticaretinde ise denge pozitif. Geçtiğimiz aylarda TBMM’de yasalaşan 422 Sayılı Kanun’da yer alan sözleşmeli üretimin, gıda fiyatlarına olumlu etkilerinin olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Ticaret Bakanlığı, veri paylaşımını geciktirmeden hayata geçirmeli. Böylelikle aracıların ve marketlerin kar marjlarının yükseldiği ve bunun fiyatları yükselttiği tartışmaları sona erecektir.

Mart ayında tüketici gıda enflasyonunun yıllık %67,9 olması, bu konunun önemini ortaya koyuyor. Ayrıca Yeni Hal Yasası, yeni yasama döneminde TBMM’nin öncelikli konusu olmalı. Çünkü market ile hal arasındaki fiyat farklılıkları, kayıt dışılık vb. nedenler tarım ürünleri piyasalarını olumsuz etkiliyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
“Bilgi, güçtür…” 29 Ağustos 2023
Açlıkla terbiye 15 Ağustos 2023
Ortak akıl devrede 21 Temmuz 2023