İş sürekliliği planınızı hazırlayın

İzel BATU
İzel BATU Farklı Bak Farklı Gör izel.batu@dunya.com

Doğal afetlerde sahip olduğu kaynaklar nedeniyle işletmelere de önemli görevler düşüyor. Bilinçli, farkındalığı yüksek işletmeler gerek lobicilik faaliyetleri gerçekleştirebilme güçleri, gerekse önleyici ve bilinçlendirici tedbirler alabilme yetenekleri ile içinde bulundukları topluma önemli katkı sunabilme imkanına sahipler.

Gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde yaşanan felaketler, bugüne kadar bir çok öğrenme fırsatı sundu. Bunlardan öğrenen, tedbirler alan, eğitimler veren, bilinç düzeyinin yükselmesine katkı sunan işletmeler hem çalışanı, hem müşterisi olarak insana sürdürülebilir katkı sunabiliyor. Toplumsal katkının yanısıra ekonominin en önemli itici gücü olan işletmelerde İş Sürekliliği Yönetimi doğal afetler öncesinde/ sırasında ve sonrasında oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Acil durum hazırlık planı oluşturan şirketlerin bir deprem sonrasında toparlanma olasılığının daha yüksek olduğu da biliniyor. İşletmeler güvenlik açıklarını değerlendirmeli, tahliye planları, buluşma yerleri, iletişim planları ve çalışan güvenliği eğitimini içeren bir acil durum hazırlık planı geliştirmeliler.

Acil durum planı oluşturun

Şirketinizin acil durum planını önceden oluşturmalısınız. Acil bir durumda ne yapılması gerektiği konusunda çalışanları rutin olarak eğitmenin yanı sıra tüm kilit paydaşları acil durum eğitim tatbikatına katılmaya teşvik etmelisiniz. İş yeri dışında belirlenmiş acil durum alanın tüm çalışanlar tarafından bilindiğinden emin olun. Şirketinizin büyüklüğüne bağlı olarak bir veya daha fazla kişiyi tahliye sonrası çalışanları kontrol etmesi için görevlendirin.

Afet kitlerini hazırlayın

Herhangi bir felaket anında bir süre yiyecek, su ve bilgiye erişiminiz olmayacağı için işletmenizde afet tedarik kitlerinin bulunması hayati öneme sahip. Afet tedarik kitine sahip olduğunuzda çalışanlarınızı hayatta tutabilmeniz de mümkün olacaktır.

Acil durum eylem planı geliştirin

 Bu planlar, bir şirketin beklenmedik durumlara yanıt verme ve beklenmedik durumlardan kurtulma becerisinin devamını sağlar. Çeviklik, şirketinizin şartlara hızla uyum sağlamasına yardımcı olur. İşletme sahipleri ek bilgisayar ekipmanı, jeneratör gibi bir acil durum güç kaynağı veya taşınabilir bir güç kaynakları tedarik etmeli ve yedekleme planı oluşturmalılar.

Verileri depolayın

İşletmeler müşteri verileri, sözleşmeler, fikri mülkiyet, pazarlama bilgileri ve diğer önemli materyaller dahil olmak üzere tüm kritik şirket bilgilerinin bulutta güvenli bir şekilde saklama imkanına sahip olmalılar.

Acil durum mesajlaşma sistemi belirleyin

Bir doğal afet sonrasında en değerli şey, zaman. Hemen harekete geçmelisiniz. Doğal afetlerden etkilenmesi muhtemel olan kuruluşlar, çalışanlarını doğal afetlere müdahale etmeye hazırlamaya öncelik vermeliler. Buna ek olarak takip eden kaos nedeniyle acil bir durumda uzaktaki çalışanların durumdan haberdar olmasına yardımcı olan acil durum mesajlaşma sistemine sahip olmalılar .

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar