Teknoloji alanında İK ihtiyacına alternatif çözüm

İzel BATU
İzel BATU Farklı Bak Farklı Gör izel.batu@dunya.com

Teknoloji sektörü, gün geçtikçe hızla büyüyor ve bu büyüme paralelinde uzman insan kaynağı ihtiyacı da artıyor.

Ancak, bu artan ihtiyaca karşın yeterli sayıda nitelikli uzman bulmak da giderek zorlaşıyor. Teknoloji sektörü, yüksek maaş tekliflerine rağmen bile uzmanları elde tutmakta güçlük çekerken şirketler bu zorluğun üstesinden gelmek için alternatif çözüm yolları arayışına giriyor.

Bu noktada, yönetilen hizmetler sunan kurumlar önemli bir role sahip oluyor. Bu kurumlar teknoloji departmanlarının ihtiyaç duyduğu uzmanlığı sunarak şirketlere çözüm sunuyor.

Teknoloji ve yazılım sektörü, son yıllarda en hızlı büyüyen sektörlerden biri haline gelirken uzman insan kaynağına olan talep de hiç olmadığı kadar yüksek. Ancak, bu talebi karşılamak ve nitelikli profesyonelleri bulmak, giderek zorlaşıyor. Hızla gelişen teknoloji, artan işgücü talebini karşılamakta zorlanıyor ve sektörde yetişmiş uzmanlar eksikliği yaşanıyor.

Bu sorunun yanı sıra, sektördeki yoğun rekabet ve rekabetçi konumunu korumak için ödenen yüksek maaşlar da şirketleri mali açıdan zorlayabiliyor. Şirketler, nitelikli personeli çekme ve elde tutma zorluklarıyla karşılaştıkça, çözümü dış kaynaklardan yönetilen hizmetler almada buluyor. Maliyetlerin arttığı ve rekabetin artık daha fazla sadece fiyatla değil, kalite ve hızla da belirlendiği bir dönemde, şirketler alternatif çözümleri değerlendirmeye başlıyor.

Özellikle teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler, hızla değişen ve gelişen teknoloji trendlerine ayak uydurmakta zorlanırken, mevcut işgücünün bu hızlı değişime adapte olması da güçleşiyor. ITGroup CEO’su Mehmet Ertan Erdoğan da bu konuda görüşlerini şu sözlerle ifade ediyor: "Teknoloji alanındaki istihdam açığı, son dönemde kurumlar için başlıca zorluklardan biri haline geldi.

Yükselen maaşlar ve eğitim programlarına rağmen şirketler, rekabette geri kalma endişesi taşıyor. Bu soruna yönelik olarak ITServ gibi yönetilen hizmetler sunan firmalar, kurumların kendi bünyesinde sahip olamayacağı kadar geniş bir uzman IT kadrosu sunuyor. Bu sayede, teknoloji departmanları yeni teknolojilere adapte olurken, güvenlik tehditlerini önceden engelleyebiliyor ve donanım/yazılım sorunlarına hızla çözümler üretebiliyor.

ITServ'ün yönetilen servis hizmetleri, şirketlerin teknoloji departmanlarının daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor." Teknoloji alanında iş gücü talebinin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde, nitelikli personelin bulunması ve elde tutulması oldukça zor bir hal alıyor.

Ancak yönetilen hizmetler sunan kurumlar, iş dünyasının bu zorluklarını aşmak ve rekabette avantaj sağlamak için etkili bir çözüm sunuyor. Teknoloji departmanlarını dışarıdan yöneterek ve destekleyerek, şirketler daha büyük bir uzmanlık ağına erişebiliyor ve hızla değişen teknoloji dünyasında güncel kalmayı sürdürebiliyorlar.

Toplumsal Cinsiyet eşitliği alanında ilerlememiz kısıtlı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki durumu gözler önüne seren 'Veriye Dayalı Analiz Sonucu Kadın Politikaları Raporu'nu yayımlayarak, eşitliğin sağlanmasına dair politika önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

Rapor, farklı alanlardaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini açıkça ortaya koyuyor. Türkiye’de mevcut durumu yansıtan cinsiyet kırılımlı gelir durumu verisine erişimin kısıtlı olduğunun belirtildiği raporda, kadınların erkeklere nazaran daha fazla yoksulluk riski altında olduğuna işaret ediliyor.

2020 yılı Eurostat verisine göre yoksulluk riskindeki kadın oranı yüzde 52,2. Bu oranın 2010’da yüzde 52,4 olması ilerlemenin yavaş olduğunu gösteriyor. Mevcut mevzuatın annelik ücret açığını ve genel kadın-erkek arasındaki ücret açığını önleyecek şekilde düzenlenmesi ve bunun denetlenmesi, şeffaf ücret uygulamasına geçilmesi, yoksullukla mücadele politikalarında kadınlara öncelik verilmesi ve kadınların finansal okuryazarlığının artırılması öneriliyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar