17 °C
Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR
Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR FİNANS GÜNLÜĞÜ julide.yigitturk@dunya.com

Türk Telekom’da bankaların eli rahatladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay alım teklifi tebliği kapsamında halka açık ortaklıklarda gönüllü ve zorunlu pay alım muafiyeti esaslarını yeniden düzenledi. Analistlere göre, söz konusu muafiyet Türk Telekom’un yüzde 55’ine sahip olan OTAŞ’ın sorunlu kredisindeki çözüm sürecine yarayacak.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan ve pay alım teklifi tebliğinde değişiklik yapan tebliğle, “Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet” başlıklı 18. maddeye ek yapıldı. Maddeye eklenen iki fıkraya göre, banka kredilerinin geri ödenmemesi durumunda bankaya kredinin teminatı olarak verilmiş payların Kanunun 47. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bankanın mülkiyetine geçmesi, bu payların bankanın da kurucu olduğu özel amaçlı işletmeye devredilmesi ile bu payların mülkiyetinin bankaya veya özel amaçlı işletmeye geçmesinden sonra üçüncü kişilerce bankadan veya özel amaçlı işletmeden satın alınması durumunda, SPK, başvuru üzerine pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna muafiyet verebilecek. SPK, pay sahipliğinin niteliğini belirleyen bir mevzuat hükmünün yerine getirilmesi amacıyla payların devredilmesi durumunda da bu muafiyeti tanıyabilecek.

Çağrı yapılmayacak

• Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47’nci maddesi rehin hukukuna bir yenilik getirmiş ve sermaye piyasası araçlarına dayalı olarak yapılan kredi sözleşmelerinde, borçlu temerrüde düşerse rehinli sermaye piyasası araçlarının alacaklının mülkiyetine geçmesine olanak vermişti. Dünkü düzenleme öncesinde, alacaklının icraya giderek satış yapması gerekiyordu.

• Düzenleme sayesinde, OTAŞ’a kredi vererek Türk Telekom hisselerini teminat olarak alan bankalar, şimdi söz konusu hisse senetlerinin mülkiyetine sahip olabilecekler. Hatta bunu kendi bilançolarından çıkararak özel amaçlı bir şirkete de devredebilecekler. Tebliğ ile getirilen istisna da tam bu noktada devreye girecek.

• Eğer bu değişiklik olmasaydı, bankaların özel amaçlı şirkete ellerindeki Türk Telekom hisselerini devrettiği anda, aslında halka açık kısımdaki diğer ortaklara dönüp zorunlu olarak çağrıda bulunması gerekecekti. Bu da fazladan maliyet anlamına gelecekti.

TT’de yol haritası belli oldu

• Analistlere göre tebliğ ile Türk Telekom’da izlenecek ‘yol haritası’ netleşti. Alacaklı bankalar, daha önce kulislerde konuşulduğu gibi bir şirket kurabilecekler. Analistler özellikle, maddeye eklenen iki fıkranın, 29 alacaklı bankanın, özel amaçlı işletme kuracağını gösterdiğini söyledi.

• Bir analist “Bu tebliğ adeta Türk Telekom’da izlenecek yol haritasını gösteriyor. Anlaşılan alacaklı bankalar özel amaçlı şirket kurarak kredideki payları oranında hisse ile Türk Telekom’un yüzde 55’ine sahip olacaklar. Kurulacak şirket de söz konusu payları üçüncü bir tarafa satacak. Söz konusu tebliğ ile getirilen muafiyet ise, hem bankaların hisse devrinde uygulanacak hem de kurulacak şirketin sonrasındaki hisse satışında satışı kolaylaştıracak” dediler.

ÖZELLEŞTİRME BEDELİNİ KREDİYLE KAPATTI

• 2005’te Saudi Oger ve Telecom İtalia konsorsiyumu Oger Telecoms, 6.5 milyar dolarlık teklif ile Türk Telekom ihalesini kazanırken ilk etapta ihale bedelinin yüzde 20’sini peşin, kalanı ise beş eşit taksitte ödeyeceğini açıkladı. 2007’de 4.3 milyar dolarlık kredi alarak, TT borcunu 4 yıl erken kapatıp hisselerin sahibi oldu.

• Oger, daha sonra 2013 yılında 29 bankadan oluşan bir konsorsiyumdan 4.7 milyar dolar ve 211.9 milyon euroluk kredi alarak, 2007 yılında çektiği kredide ‘refinansmana’ gitti. Kredinin en büyük payı 1.5 milyar dolarla Akbank’a ait. 1 milyar dolar Garanti Bankası’nın, 500 milyon dolar da İş Bankası’nın alacağı bulunuyor. Kalan 1.7 milyar dolar da diğer bankaların. Ama bu kredinin 2016 eylül ayı taksidi olan 290 milyon doları ödeyemeyerek, gecikmeye düştü ve alacaklı bankalar bu tarihten itibaren hiçbir tahsilat yapamadı. Geçen yılın sonunda kredi ‘yakın izleme’ye alındı.

Hisseler yeni şirkete

• Bu tarihten itibaren bankalar ve Türk Telekom arasında görüşmeler başladı. Bu süreç içerisinde şirketin Çinlilere satılacağına yönelik haberler de çıkarken, bankalar OTAŞ’ın borç yapılandırılması kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

• Son olarak OTAŞ’a ait yüzde 55 Türk Telekom hissesinin bankalar ortaklığında kurulacak yeni bir şirkete devredilerek ödenmesi planı üzerinde konuşuldu. Yeni şirkette bankalar, kredi payları oranında hisse sahibi olacak. OTAŞ ise iflas ettirilecek. Bu haberler üzerine Türk Telekom KAP’a kendilerine herhangi bir resmi bildirim yapılmadığını açıkladı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap