Türkiye Varlık Fonu seküritizasyona çıkacak

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR
Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR FİNANS GÜNLÜĞÜ julide.yigitturk@dunya.com

Türkiye Varlık Fonu’nun ilk icraatı menkul kıymet ihraçları olacak. Fon, menkul kıymetleştirmede de İslami finans ürünlerine ağırlık verecek. Devredilen varlıkların değerlemesi sonrasında menkul kıymetleştirmenin büyüklüğüne ayrıca karar verilecek.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), önümüzdeki birkaç ay içerisinde seküritizasyon (menkul kıymetleştirme) için yerli ve yabancı yatırımcıların kapısını çalacak. Ağırlıklı yurtdışından temin edilecek bu finansmanın büyüklüğü; fona devredilen varlıkların değerine göre belirlenecek. Her ne kadar geçtiğimiz hafta cuma günü Hazine, devredilen varlıkların aktif büyüklüklerinin yaklaşık 160 milyar dolar, özkaynak büyüklüğünün de 35 milyar civarında olduğunu açıklasa da şu anda fon nezdinde; devredilen varlıkların değerleme ve denetimine yönelik hummalı bir çalışma da yapılıyor. Bu çalışmalar sonrasında ilk etapta Türkiye Varlık Fonu’nun ne kadarlık bir büyüklüğe ulaştığı hesaplanacak ve sonrasında bu değerlerin içerisinde bulunduğu bir varlık sepeti oluşturulup; seküritizasyon için roadshowa çıkılacak.

DÜNYA’nın edindiği bilgiye göre Fon, özellikle islami finans konusunda çeşitli enstürman modellerini araştırıyor. Bu nedenle de özellikle sukuk çıkarılmasına sıcak bakılıyor. Bu konuda görüşüne başvurduğumuz piyasa uzmanları ise karar verilecek finansal enstürmanların; yabancı ilgisini canlı tutması ve ülkeye bu kaynakların en uygun koşullarla getirilmesinin ana hedef olarak benimsenmesinin önemine işaret ediyor. TVF’nin şirket değerlemeleri ve ne kadarlık bir seküritizasyon çıkaracağına yönelik takvimi ise 90 gün. İlk etapta devredilen varlıkların resmini çıkarmak, sonrasında eş zamanlı olarak yerli ve yabancı yatırımcıları seküritizasyonla iştahını çekmek ve ardında da ortaya çıkan büyüklük ile Türkiye’ye kaynak sağlamak. TVF’nin en önemli amacı ise 2017’de yeni yatırım yapmak.
Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi bulunuyor. Fon, seküritizasyonu kendisi yapacak. Yani fon alt şirketler üzerinden bir kredi almayacak. Devredilen varlıklar fonun yatırım hikayesini destekleyecek. TVF, bu kaynaklar ile öncü projeler yapacak ve yeni yatırımlarda kullanacak. Fon özellikle de altyapı, enerji, telekom ve teknoloji sektörlerine ağırlık verecek.

3 YILLIK STRATEJİK PLAN

Edindiğimiz bilgiye göre, TVF’nin 3 yıllık stratejik planı hazır. Bu yol haritası önce yönetim kuruluna ardından da Bakanlar Kurulu na sunulacak. TVF hedefl erini kısa, orta ve uzun vadeli olarak şimdiden ayırmış. Fonun kısa vadede ilk hedefi; portföydeki bütün şirketleri derinlemesine anlamak ve bu varlıkların büyütmek için finansal bir plan yapmak. Bu varlıkların TVF’nin misyonuna uygun daha tempolu büyüme hedefl erini belirlemek. Orta vadeli hedefl er ise, bu portföy büyüklüğü ile Türkiye’ye kaynak gelişimini hızlandırmak. Uzun vadeli hedefl erde ise ülke büyümesine katkıda bulunmak ve bu anlamda numarik hedefler belirlemek.

75-100 KİŞİLİK KADRO

TVF’nin organizasyon şeması dünyadaki örnekleri Türkiye gerçekleri ile oluşturuldu. İnsan kaynakları konusunda iki şirket ile çalışan fon, bu anlamda önümüzdeki günlerde genel müdür yardımcıları ve direktörlerin atamasını yapacak. Alt kadrolar için de hazırlıklar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, TVF’nin 18 ay içerisindeki kadrosu 75-100 kişi olacak. Bu kadro yeni yatırımlar devreye girdikçe dünyadaki benzeri ülkelerdeki gibi 300-400’e çıkacak.

BES FONLARI

BES fonlarının TVF’ye devredilip devredilmeyeceği konusu da son günlerde çok tartışıldı. Edindiğimiz bilgiye göre, fon tarafından böyle bir beklenti yok. Fakat BES fonlarının devlet katkısı ile ilgili kısmının fona devri söz konusu olabilir. Buna da Bakanlar Kurulu ve ÖYK karar verecek.

İKİ RAİTİNG ALACAK

Finansal piyasalarda işlem yapmak isteyen bütün kuruluşlar bir raitinge ihtiyaç duyarlar. Seküritizasyon kredisi almak, yeni yatırımlar yapmak için uluslararası piyasalarda görünüm notu alması gereken TVF’nin iyi bir yatırım raitingine ihtiyacı olacak. Edindiğimiz bilgiye göre, üç büyük raiting şirketinden ikisi yeterli olacak.

"BARCELONA'NIN İLK 11’İ GİBİ OLACAK"

Türkiye Varlık Fonu’nun dünyaca ünlü isimlerden oluşan bir danışman kadrosu olacak. Bu kadro dünyanın finans konusundaki en önemli isimlerini buluşturacak. Şimdiden oluşturulacak ekip için ‘Barcelona’nın ilk 11’i gibi olacak benzetmesi yapılıyor.

Singapurlu Temasek model alındı

Ağustos 2016’da Türkiye’nin stratejik yatırımları için fon sağlamak için kurulan Türkiye Varlık Fonu’nda Singapur’lu Temasek, Malezya’lı Khazanah fonları model alındı. Varlık fonları için kabul görmüş prensipler olan Santiago Prensipleri’ne uygun hareket edecek olan fonun, denetimi uluslararası kabul görmüş denetim fi rmaları tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca Başbakanlık ve Meclis denetimine tabi olacak.

Mega projelere ‘can suyu' sağlayacak

• TVF’nin ana misyonu Türkiye’nin stratejik yatırımları için fon sağlamak. Bunun için de fona emanet edilen ve devamı da gelecek olan stratejik varlıkları büyütmek önemli olacak.

• TVF, Türkiye’nin 2023 ve diğer vizyonlardaki mega projelerde ‘can suyu’ sağlayabilmek için kuruldu. Türkiye’ye daha fazla yatırım ilgisi çekmek ve yeni yatırımlar için sermaye sağlamak.

• TVF’nin devredilen varlıkların yönetimindeki rolü ne olacak? Burada Türk Ticaret Kanunu’nda hisse sahiplerine verilen yetki ve sorumluluk ne ise o çerçevede hareket edilecek. Yani TTK’nin tanıdığı yönetim kurulu hakkı neyse o şekilde hareket edilecek ve hissedarlık oranında yetki sahibi olunacak.

• Hangi varlığı TVF’ye devredileceğine Bakanlar Kurulu ve Özelleştirme Yüksek Kurulu karar veriyor.

• Önümüzdeki günlerde fona devletin elinde bulunan seçilmiş bazı gayrimenkullerin daha devredilmesi bekleniyor.

• Fonun, finansal enstürman ve yatırım alanında alt yapısı ciddi esnekliğe ve yetkiye sahip. Finansal piyasaların derinleşmesi ve ürün çeşitliliğin artmasında öncü olacak. Fonun, yeni yatırım alanlarını genişletmek konusunda ciddi hedefleri var. Fona bu konuda çok ciddi öneriler geliyor.

• TVF’nin kamu maliyesine etkisi konusu en çok tartışılan konulardan biri. Ne kadarlık bir fon akımının bütçeden çıkacağına ilişkin net rakamlar devredilen varlıkların değerlerinin toplamı ortaya çıktığında belli olacak.

• TVF’nin internet adresi www. turkiyevarlikfonu.com.tr şuanda yapım aşamasında. Logosu ise henüz hazırlanıyor.

• Önümüzdeki günlerde TVF, dünyadaki birkaç varlık fonu ile niyet mektubu imzalayacak.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar