Sürdürülebilir Dünya

TSKB'den sürdürülebilirlik hamlesi TSKB'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Kredi Modeli’yle firmaların sosyal, ekonomik, çevresel konularda öz değerlendirmesi yapılıyor, SKA’ya ilişkin aksiyon planları geliştiriliyor.