Yaşam Keyfi

Macar mimarların gerçekleştirilmemiş projeleri sergisi Bodrum’da Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarından Türkiye’nin ilk 50 yılına kadar olan mimari dünyaya ışık tutmayı hedefleniyor. Sergi aynı zamanda eğer bu projeler gerçekleşmiş olsalardı nasıl dururlardının zihinlerde canlandırılmasına imkân tanıyor.
Okuma süresi 1 dk 30 sn