Lojistik

5 milyon dolara kadar destek verilecek Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kapsamında yurt dışında faaliyete geçirilen lojistik merkezlere 5 milyon dolara kadar destek sağlanacak.