Dünya Kitap

günümüzde erkek olmak ne demek?! Aralarında John Berger, Salman Rushdie, Geoff Dyer ve Khaled Hosseini gibi isimlerin de bulunduğu yazarlar, erkek olmanın ne anlama geldiği üzerine düşünüyor.