Dünya Kitap

bir sinefilin düşleri Tuhaf Şeyler Oluyor Bay Tarantino, okumaktan çok seyreden, yapmaktan çok seyreden, söylemekten çok seyreden, kısaca her şeyden çok seyreden bir kuşağın bulanık zihnine bir yolculuk bir yanıyla.
Okuma süresi 2 dk 30 sn